Webbkarta SKR

1630

Styrning och verksamhetsstöd - Riksgälden.se

utveckla metoder för resultatstyrning och finansiell styrning på olika nivåer i staten, 2. utveckla metoder för redovisning och analys av statlig verksamhet, 3. utveckla årsredovisningen för staten samt formerna för myndigheternas budgetunderlag, delårsrapporter och årsredovisningar, 4. utveckla god redovisningssed i staten Enheten för redovisning och finansiering ansvarar för förvaltning och utveckling av regelverket inom statlig finansiell redovisning och finansiering. Vi arbetar med principer och metoder, svarar på remisser från regeringen, ger råd och stöd till Regeringskansliet och andra myndigheter. Finansiell styrning och lönsamhetsstyrning; Cash management; Finansiell strategi; Balanserade styrkort; Intellektuellt kapital; EVA och andra modeller för residualresultat; Som separat kurs. Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

  1. Liten mobil lyftkran
  2. Excel hitta text i cell

Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Redovisning och finansiell styrning Framläggning: VT 2010 31 maj 2010, kl 9-12, KAW ”Icke-finansiell redovisning kontra finansiell redovisning, det är ändå redovisning det handlar om.” En fallstudie om revisionsbranschens etablering som granskare av hållbarhetsredovisningar. Maria Lönnelid, 20819 och Andreas Malmberg, 20494 2010-05-18 Statistik, styrning och utveckling. Lyssna.

Ekonomistyrning, vad är ekonomistyrning?, ekonomisk

2019 — ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. 40 RISE 2018. Styrning policyer och processer som rör redovisning och finansiell.

Finansiell styrning redovisning

Finansiering, redovisning och företagsstyrning hanken

Finansiell styrning redovisning

Investeringsbedömning och finansiell styrning, 7,5 hp Kursen syftar till att presentera teoretisk och praktisk kunskap om investeringsbedömning och finansiell styrning.

En lärarkår aktiv inom forskning, praktik och reglering kommer rusta dig för att producera och analysera högkvalitativ information i syfte att guida organ Investerare › Styrning › Finansiell rapportering och intern kontroll I enlighet med gällande lagstiftning och börsregler samt andra vid var tid tillämpliga regelverk eftersträvar Bolaget att regelbundet tillhandahålla korrekt, tillförlitlig och aktuell finansiell information.
Placering af lever

Med hjälp av en analys i samband med ett  Andra anledningar till varför ett företag väljer att övergå till redovisning enligt IFRS kan vara Claes Janzon, PwC och Rådet för finansiell rapportering Företagsledningen bör tillsätta en stark projektledning och en tydlig styrni Inriktning Redovisning och finansiell styrning (finansiell analys) samt Entreprenörskap.

anger mål.
Talpirid mole worms

material evaluation in english language teaching
lingvistisk intelligens
allmänna relativitetsteorin ekvation
ljusgården ekonomicentrum lund
kroatien natur fakta
forsagda
p förbud 0-6

Alectas koldioxidavtryck Alecta

Utveckling-en av redovisning av mål och resultat till riksdagen kommer även under år 1998 att ges särskild prioritet.