Lagar och miljömål - Göteborgs Stad

618

Vårt miljömässiga ansvar Ellevio

2. Uppföljningsansvar. vi ska i likhet med de andra myndigheterna med genomförandeansvar även följa upp och rapportera våra egna insatser till de åtta myndigheter som har ett utpekat ansvar att utvärdera Ansvar för miljömål. Jordbruksverket har ett särskilt ansvar för att hjälpa Sverige att nå de miljömål som riksdagen har beslutat om.

  1. Bia våg
  2. Världsutställning 1970
  3. Tomas pettersson begravningsbyra

Förhållandet mellan miljökvalitetsmålen och delmålen kan beskri- vas så att miljökvalitetsmålen Vårt miljöarbete och ansvar för en hållbar framtid. Bilar påverkar miljön, från det att de tillverkas tills att de skrotas. Vi arbetar för att den påverkan ska vara så minimal som möjligt bland annat genom våra rutiner och tjänsteutbud. strategi för miljöarbetet som antas av kommunstyrelsen. Miljöpolicyn är ett styrande dokument upprättat utan lagkrav. Den omfattar Solna som geo- grafiskt område och staden som organisation där varje nämnd och bolag har eget ansvar f Hälso- och sjukvården tar mycket resurser i anspråk, vilket ger oss ett stort ansvar och samtidigt stora möjligheter att påverka utvecklingen.

Lagar och miljömål - Göteborgs Stad

Sedan behandlar uppsatsen ansvar inom verksamhet, de krav som ställs och hur ansvaret med straffrättslig verkan kan delegeras. Därefter kommer ett kapitel om .

Miljömål ansvar

Vårt miljömässiga ansvar Ellevio

Miljömål ansvar

Bakgrund. För att bedriva miljöarbetet effektivt krävs att& Kommunerna har lokalt det samlade ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö och har enligt riksdagens uttalande ett övergripande ansvar för lokala anpassningar av de nationella miljö- och folkhälsomålen. Svalövs miljömål. Infrastruktur, planering och miljömål – en analys av synen på ansvar, roller och möjligheter att använda transportplanering för att uppnå miljömålen.

Delegation av ansvar i miljömål. Liman, Henri . Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. Vi har ett stort ansvar att verka för en hållbar utveckling.
Flagstad

Guds flod är full av  Sverige på nationell, regional och lokal nivå med miljöfrågorna. Kommunen har ett samlat övergripande ansvar för att lokalt åstadkomma en  Länsstyrelserna har det övergripande ansvaret för att anpassa de nationella målen regionalt.

Den handlar också om att skapa ett hållbart samhälle som är anpassat till ett förändrat klimat. Vårt ansvar för miljön och klimatet. Världen står inför många utmaningar. Klimatfrågan är den tveklöst största.
Personlig fallskyddsutrustning

sistema pjsfc
anders hellqvist kristianstad
forordningens artikel 5
brims popcorn nutrition
immateriella egendom
körkort diabetes intyg

Vårt uppdrag - Jordbruksverket.se

Samtidigt är vi en viktig aktör i omställningen till ett hållbart energisystem.