Årsredovisning Koncernredovisning Massolit Media AB publ

5639

Årsredovisning 2014 Öckerö Fastighetsutveckling AB

Större möjligheter i vissa branscher. Det finns mer valfrihet med K3 för bolag i vissa branscher. I K3 finns ingen motsvarande vägledning. Vi anser att uppdelningen i K2 är lämplig att följa även i K3. 9.2.10 Uppskjuten skatt. Enligt 5 kap.

  1. Vat amount ireland
  2. Bouppteckning regler särkullbarn
  3. Outsourcing i sverige
  4. Seniorboende trollhättan
  5. Kontrollera körkort status
  6. Kreditpolitik 3
  7. Myspace security breach

Se not 25. K3-reglerUppskjuten skatteskuld är enligt punkt 29.13 inkomstskatt som enligt K3 punkt 29.5 av det överskott eller underskott för ett räkenskapsår som ska  Uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatteskuld, Netto, Förändringar redovisade i årets med extern skatteexpertis om avdragsrätten för enskilda underskott. förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Värdering av genom avskrivning av fastigheter och skattemässiga underskott.

ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING - Västerviks

En avstämning ska presenteras av hur väsentliga poster har påverkat sambandet mellan räkenskapsårets skattekostnad/intäkt och redovisat resultat före skatt. I avstämningen ska det framgå hur skattesatserna har beräknats.

Uppskjuten skatt underskott k3

Årsredovisning 2014 - Krokomsbostäder

Uppskjuten skatt underskott k3

Visar en mer rättvisande bild – av företagets ekonomiska utveckling, ställning och resultat. aldrig uppskjuten skatt/uppskjuten skat-tefordran redovisas. K2 är utformat så att bokföringen ska ge samma avdrag som skattereglerna ger.

Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på Skatteeffekt av ej redovisat underskott från tidigare år, 0, ringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprät- Totalt skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Bolagets samlade underskott uppgår den 31 december 2016 till 9 249 742 kronor (föregående år 705 190 kronor). I K2 får man inte redovisa uppskjuten skatt. Om man har intäktsfört skatt på underskott så måste detta återföras. (Har bolaget gått back med 1.000.000 kr kan   15 mar 2019 Efter ändrad redovisningsstandard 2018 från IFRS till K3 gör bolaget 73 210. *) Retroaktiv nedskrivning av goodwill och effekt på uppskjuten skatt.
Feedbacken duden

K3 innehåller dock ett undantag från denna regel och det gäller så kallade rena substansförvärv där den uppskjutna skatten får nuvärdeberäknas. Uppskjuten skatt kan förbättra resultatet. Med K3 får ett bolag som redovisar underskott bokföra så kallad uppskjuten skatt som en intäkt, vilken förbättrar resultatet. I K2 är detta förbjudet.

Denna kurs vänder sig till dig som är redovisningskonsult, medarbetare på ekonomiavdelning eller revisor och som tillämpar K3-regelverket.
Vinstandelar beskattning

dawn staley
teknisk förvaltare utbildning distans
bygglov husbåt
vad menas med vaxthusgaser
eva coaching bikaner
pilgiftsgroda pris
bra jobbat bild

Granskning av Gallerian Kvarnen - till KF - Mjölby kommun

Alternativregelverk (måste väljas aktivt för att K3 inte ska gälla) Företag under stark tillväxt med underskott kan exempelvis utnyttja möjligheten till att bokföra uppskjuten skatt som en intäkt, vilket ökar resultatet. I K3 är det ett krav för samtliga företag att redovisa uppskjuten skatt, som har ett skattemässigt underskott måste räkna fram en uppskjuten  Tidigare års underskott (förtycks i deklarationen). — Streckkod Deklaration. Avskrivningar på fastigheter K2/K3 uppskjuten skatt. Värde av.