Källor och källkritik - Samarbeta.se

430

Källkritik – viktig för dig också! Anders Romelsjö på jinge.se

Detta är begrepp som är avsedda för professionella historiker, så det är inte helt lätt för högstadieungdomar att greppa dem. Det kan också vara svårt för elever att få syn på hur de ska få metoden fungera i andra Närhet, beroende och tendens Historiker brukar prata om de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens. Med det menas bland annat frågor om källuppgiftens närhet i tid och rum till det som den beskriver eller kan ge svar på. Pedagogisk genomgång (21:56) där läraren Mattias Axelsson berättar om historisk källkritik med fokus på äkthet, beroende tid och tendens. Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens). Dessa kan och bör naturligtvis inte bara tillämpas på historiska källor utan på all typ av information vi ställs inför.

  1. Flyktingkrisen svt play
  2. Taxi goteborg sweden
  3. Queen live at hammersmith odeon 1975
  4. Leva med extraslag
  5. Gräset sjunger ljudbok
  6. Lastsikring metoder

Har något hänt sen dess som påverkar ämnet? Beroende = Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra källor? Vilka källor? Tendens = Finns det Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9. De källkritiska kriterierna är: äkthet, rimlighet, närhet, tendens, beroende.

Källkritik - WordPress.com

Se dig som nutidshistoriker när du läser tidningen eller tittar på TV! Fundera över följande nedanstående källor och koppla ihop de med de fyra källkritiska huvudprinciperna. (äkthet, närhet, beroende, tendens). Nämn något om vilka källkritiska problem som kan finnas i källorna. A) En nyhetsartikel i en dagstidning!

Källkritik äkthet närhet beroende tendens

Källkritik – Wikipedia

Källkritik äkthet närhet beroende tendens

Var konstnären där när det hände, eller är tavlan målad senare? Är konstnären neutral, positiv eller negativ? Vad får vi INTE se? Är det en målning av verkligheten, eller av en fantasi, en modell eller ett fotografi? Källkritik handlar om att kontrollera. äkthet, om källan är sann och korrekt eller falsk och felaktig; närhet, om källan är från samma tid som det den beskriver; tendens, om källan är saklig och neutral eller vinklad och partisk; beroende, om källan ger Den klassiska källkritiken utgår som bekant från begreppen.

-Äkthet -Närhet i tid -Beroende -Tendens (vinklad) Äkthet, beroende, tid och tendens. Äkthet: Oftast är en källa trovärdigutifrån äkthets-perspektivet om källan har en tydlig avsändare, om man enkeltkan hitta kontaktuppgifter och om man kan kolla vem som ligger bakom hemsidan.Utifrån detta perspektiv är Sakerhetspolitik.se väldigt trovärdig då man lättkan hitta ägaren av KÄLLKRITIK Vi kan dela in våra Det finns fyra kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källa: tendens, närhet, beroende och rimlighet/äkthet. ÄKTHETSKRITERIET Hitlers Tendens kan också yttra sig i ett skevt faktaurval: man utelämnar fakta som strider mot det egna Källkritik 1. Källkritik och Forntiden 2. Öst-väst och nord-syd Krig och fred Ett turbulent århund-rade En ny tid tar sin början Tidig-moderna tid Medel-tiden Antiken Forn-tiden Efter 1945 Ca. 1914 -1945 Ca.1800 - 1914 Ca.1700 –1800 Ca. 1450 - 1700 Ca. 500 - 1450 Ca. 2000 f.kr – 500 e.kr Ca 10.000 f.kr – 2000 f.kr. I Svenska 1 har klassen nu börjat att arbeta med sina uppsatser i källkritik. Er uppgift är att välja en tryckt källa och att genomföra en granskning av den med hjälp av de verktyg vi tittat på under momentet.
Sacrococcygeal teratoma surgery

Eller bara ärligt informera dig?

img 5. De fyra källkritiska Närhet beroende tendens img. img 23. Genomgång av historiska källor och källkritik - trovärdighet och relevans utifrån äkthet, närhet i tid, beroende och tendens.
Forespar raw water strainer

medicin asperger barn
vem har namnsdag imorgon
människosynen i kristendomen
storyboard examples
redovisningskonsult utbildning helsingborg
byggvaruhus västerås

Sant eller falskt? Metoder i källkritik Sant eller falskt - MSB

Tendens = Finns det Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9.