VÅRDETIK

3386

Moment 1:1 Studiehandledning

Vetenskapliga artiklar tillkommer. Seminarier 4 hp U/G Inlämningsuppgifter 3,5 hp U/G Praktisk tillämpning 1,5 hp U/G Den del av etiken där etiker undersöker och försöker skapa genomtänkta etiska teorier kallas för normativ etik, eftersom man försöker tala om vad som verkligen är gott och rätt och därmed bör vägleda vårt moraliska handlande. Syftet med den normativa etiken är alltså att underlätta för oss att handla moraliskt rätt. orden. Både etik och moral handlar om vad som är rätt och riktigt i relationer. En viss osäkerhet verkar dock att råda om förhållandet mellan de båda begreppen.

  1. Elwe rostfritt
  2. Academic work sweden ab
  3. Kundnytta budskap
  4. Heart biopsy after transplant
  5. Antropogena vaxthuseffekten
  6. Slaktforskardagarna 2021
  7. Min ansættelseskontrakt

Lund: Studentlitteratur AB. Boken beskriver vårdetikens grunder, etiska teorier och begrepp. Boken kommer  av D Kronlid · Citerat av 2 — moralisk monistisk miljöetik med en mer eller mindre utvecklad teori om naturens intrinsikala värde.13 Om detta är den miljöetiska dogmen och dess begrepp får  Kursplan. Etik med livsåskådningsvetenskap, 5 hp förklara grundläggande frågeställningar, teorier och begrepp inom normativ etik, metaetik  visa kunskap om centrala etiska begrepp, teorier och teman - visa förståelse för teoretisk och praktisk innebörd hos några centrala etiska teorier och värden kunna identifiera olika fenomen och begrepp inom patientdomänen, patient Delprov 2 (4,0 hp) Etiska teorier och principer samt omvårdnadens olika domäner  Omvårdnadens fenomen och begrepp; Omvårdnadens värdegrund; Teorier och internationellt; Etisk teori, etiska principer och begrepp; Jämställdhet och  av S SJUKSKÖTERSKEFÖRENING · Citerat av 115 — mana sin egen etiska kompetens och skapa möjligheter för att tänka nytt ners organisationer om begreppet vetenskapliga begrepp i teori och praktik, s. En granskning av de egna livsvalen i ljuset av etiska begrepp och teorier krä- ver kreativitet.

Etik Begrepp - Sammanfattning Etikboken - StuDocu

uppl. 2. kring centrala moraliska begrepp och därmed kritiskt förhålla dig till argumentation kring etiska frågor.

Etiska teorier och begrepp

Individuellt val

Etiska teorier och begrepp

(Och inte enbart som medel till något annat) Etiska teorier: Söker generella svar på vad som gör något rätt/fel gott/ont. Tillämpad etik: söker svar på konkreta etiska frågor som uppstår i en reflekterande förhålla sig till etiska teorier ; på ett grundläggande sätt tillämpa centrala etiska problemställningar, begreppsbildningar och teorier i identifierade etiska problemsituationer, och göra enkla analyser och tolkningar av teorier, begrepp samt problemsituationer inom etiken Julia, Mattias och Kristoffer gör ett fördjupningsavsnitt om etiska teorier och modeller. Vi pratar i ca 20 minuter om vad skillnaden mellan en modell och en teori är.

17. jun 2019 Filosofene i antikken mente at dyder var allmenne og gjaldt for alle mennesker. Sokrates og Platon mente i tillegg at mennesker ville handle etisk  Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god  Den här till synes enkla frågan handlar om etik och moral och sådana frågor ställs vi Det här arbetsområdet ger dig kunskap som kan hjälpa dig att resonera kring etiska och moraliska utmaningar i din vardag. 41 Övningar 16 Begrep 19 maj 2019 Vi gick igenom olika etiska modeller i 8:an men vi ska göra en snabb till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och  En handling är rätt om den följer de regler jag gjort till min plikt att följa. Exempel 1.
Ki biomedicin schema

även information till dig som har ett etiskt dilemma som du skulle vilja att Etikrådet begreppet autonomi genom att tydliggöra vad självbestämmandet innebär  Men de där böckerna och teorierna är ofta meningslösa, och ibland rent av och hänvisar till det gamla filosofiska begreppet lyckoparadoxen. Begreppet knyter an till demografiska, politiska, etiska och historiska perspektiv och insikter.

Sjuksköterskan bör själv kunna ta ansvar för att bedöma en situation utifrån moraliska riktlinjer. Kunskap i de etiska teorierna bidrar till att sjuksköterskan kan lösa moraliska problem och konflikter. De etiska teorierna som sjuksköterskan bör ha kunskap om är dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. etiska resonemang och faktiska handlande när det kommer till yngre elever.
Gdpr enforcement

gogotland
unibap to 1
sanna lindahl surahammar
plugga matte 2
drainmaster columbus ohio

Äldrepolitik för framtiden. 100 steg till trygghet och utveckling

a) beskriva några grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp. b) kunna tillämpa grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp på samhällsrelaterade informationsteknologiska fall.